Ajuntament de L'Hospitalet
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter

26/06/2020 10:15:00
Ple municipal

La síndica de greuges presenta l’informe corresponent al segon any d’activitat amb un increment del 70% de les peticions

El Ple municipal aprova per unanimitat adherir-se a la commemoració que les entitats i institucions faran el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI

L’H concedirà la medalla d’honor de la ciutat als treballadors sanitaris, d’emergència i dels serveis essencials, per la seva tasca al capdavant de la Covid-19
Veure imatge de La síndica de greuges presenta l’informe corresponent al segon any d’activitat amb un increment del 70% de les peticions (nova finestra)

La síndica de greuges de L’Hospitalet, Merche García, ha presentat en el Ple municipal l’informe anual dels òrgans de defensa de la ciutadania corresponent al 2019, segon any de funcionament de l’Oficina de Suport als Òrgans de Defensa de la Ciutadania, amb un increment del 70% de les peticions.

En aquest període, s’han adreçat a l’Oficina 97 reclamacions, de les quals 54 han donat lloc a la incoació d’expedients de reclamació i 43 s’han gestionat a partir de la intermediació amb l’àrea o departament corresponents. D’aquests expedients de reclamació, 22 no han estat admeses a tràmit —4 s’han derivat al síndic de greuges de Catalunya. A aquestes dades s’han d’afegir 32 consultes que han arribat i a les quals s’ha donat resposta i adreçat als departaments corresponents.

Pel que fa als expedients admesos a tràmit, la qualificació és la següent: 1 greuge, 22 queixes, 3 suggeriments i 4 iniciatives d’ofici. Les reclamacions gestionades fan referència a quatre grans àmbits: espai públic (38%), convivència i seguretat (14%), serveis socials (14%) i gestió tributària (13%).

A 31 de desembre de 2019, l’estat dels expedients és el següent:

  • El 73% estan finalitzats i tancats. El 33% d’aquests incorporaven una proposta d’actuació. D’aquestes, se n’han acceptat per part de l’àrea/departament el 50%, mentre que la resta estan pendents de resposta.
  • El 27% estan en procés d’instrucció. D’aquests, el 63% (5 expedients) estan dintre del termini reglamentari d’instrucció. Del 37% restant (3 expedients), en dos casos s’han sol·licitat pròrrogues per part de l’àrea competent, per acumulació de tasques o perquè es necessita informació de l’empresa gestora que realitza el servei.
  • Del 43% de les reclamacions que han donat lloc a la tramitació d’un expedient, la queixa que el fonamentava ha quedat resolta.
  • En el 64% dels expedients amb resolució final, finalitzats i tancats s’ha solucionat el problema que va causar la reclamació.

La ciutadania disposa del web http://www.sindicadegreugeslh.cat, a través del qual poden registrar directament les seves reclamacions.

D’altra banda, el Ple municipal ha aprovat provisionalment el Pla de millora urbana de la rambla del Mig II, a l’àmbit delimitat pel carrer del Cobalt, l’avinguda de Pau Casals, la carretera del Mig i la rambla de la Marina.

També ha donat llum verda al text refós de la Modificació puntual del PGM per a la regulació de l’ús hoteler al sud de la Granvia de L’Hospitalet, a l’entorn de la Fira i de l’eix de la Granvia. L’àmbit de modificació del planejament comprèn les parcel·les amb qualificació industrial, situades als polígons industrials de Granvia Sud i de Pedrosa, enfrontades a les avingudes de la Granvia i de Joan Carles I; als carrers de les Ciències, de José Agustín Goytisolo i de Montserrat Roig, i al carrer de la Botànica, entre els carrers de Miguel Hernández i de la Metal·lúrgia. El nou ús hoteler, a desenvolupar mitjançant plans de millora urbana, es limita a un sostre màxim de 45.000 m2.

El Ple també s’ha donat per assabentat de l’assumpció de les competències de l’Àrea d’Educació, Joventut i Esports per part del tinent d’alcaldia Francesc J. Belver.


Mocions aprovades

En l’apartat de mocions, el Ple ha aprovat per unanimitat la moció d’ERC amb l’adhesió de L’HCP-ECG que s’adhereix a la commemoració que les entitats i institucions faran el 28 de juny, Dia Internacional de l’Alliberament o l’Orgull LGTBI i a posar en un lloc visible la bandera amb els colors de l'arc de Sant Martí. El text també expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de drets i en la diversitat sexual i d'identitat sexual i de gènere, i es compromet a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones LGTBI.

També ha tingut el suport de tot el Ple la iniciativa del PP, amb l’adhesió de Cs, per a la concessió de la medalla d’honor de la ciutat als treballadors sanitaris, d’emergència i dels serveis essencials, per la seva tasca al capdavant de la Covid-19. Amb aquesta iniciativa es vol posar en valor el comportament i treball exemplar i la reacció de tots aquests servidors públics durant aquesta crisi sanitària.

A més, ha tirat endavant la moció presentada pel PSC que demana a la Generalitat de Catalunya que aixequi la suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual. El text també demana que en el cas que la dotació pressupostària inicial d’aquests recursos no fos suficient, es complementi amb recursos propis.

A proposta d’ERC s’han aprovat tres mocions. La primera, exigeix al Govern central el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació, i fer-ho de forma periòdica. La segona, per impulsar la resolució dels problemes estructurals als habitatges dels Blocs Ciutat Comtal, al barri de Sant Josep, garantint-ne la seva seguretat i integritat. I la tercera, que demana la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Els regidors Cristian Alcázar, Jaume Graells i Cris Plaza s’han absentat del Ple virtual i no han participat ni en el debat ni en la votació de la moció presentada per ERC en defensa dels interessos públics davant el Consell Esportiu de L’Hospitalet, moció que no ha estat aprovada. 

També ha tingut el suport unànime del Ple la proposta de Cs de sol·licitar al Govern central la flexibilització de la regla de la despesa i una major autonomia  per part dels ajuntaments a l’hora de decidir el destí del superàvit municipal, per poder-lo dedicar a pal·liar els efectes sanitaris, socials i econòmics de la crisi generada per la Covid-19 al municipi.

A proposta de L’HCP-ECG han tirat endavant dues mocions. La primera, per garantir la igualtat d’oportunitats en educació, la lluita contra la bretxa digital i prendre les mesures necessàries per pal·liar l’emergència educativa generada per la Covid-19. La segona, per establir mesures per evitar que hi hagi més morts en geriàtrics i en residències de gent gran. I la tercera, que demana garantir la informació sobre el padró a tots els nous veïns i veïnes a través del portal de tràmits del web municipal i facilitar que, si és necessari, es puguin consultar en diferents llengües.

Finalment, a proposta del PP han tirat endavant dues mocions. La primera, aprovada per unanimitat, demana subvencionar les taxes a comerciants, bars i restaurants afectats per la Covid-19. I la segona demana al Govern d’Espanya a garantir l’autonomia que la Constitució espanyola i les lleis atorguen a les entitats locals per a la gestió dels recursos.

Últimes notícies

Veure imatge de L’Hospitalet treu l’activitat física als parcs de la ciutat (nova finestra)
Veure imatge de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra incrementen els operatius conjunts de vigilància  (nova finestra)
Veure imatge de Finalitzen els cursos de PFI del Centre de Formació d’Hostaleria (nova finestra)
Veure imatge de El Centre Cultural Santa Eulàlia acull els dies 9, 16 i 23 de juliol unes jornades de donació de sang (nova finestra)
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400